facegoogleyoutube

Plakaty dydaktyczne Entuzjastów Edukacji

BIBE EWD KRK narzedzia dla nauczyciela nauczanie historii praca nauczycieli
BIBE pobierz plakat PDF EWD pobierz plakat PDF KRK pobierz plakat PDF Narzędzia dla nauczycieli pobierz PDF Nauczanie historii pobierz PDF Warunki pracy nauczycieli pobierz PDF
tworzenie zadan Dobre praktyki        
Dobre praktyki w tworzeniu zadań pobierz plakat PDF   Dobre praktyki w przyrodniczej ... pobierz plakat PDF            

Plakaty z sesji - Odroczona dorosłość

Plakaty z sesji - Wczesna edukacja i opieka

 

 

Prezentacje z sesji

Dzień 1 - 15 czerwca 2013

 

Prezentacja otwierająca sesję plenarną

pdficon smallprof. Michał Federowicz, Instytut Badań Edukacyjnych

 

1. Wczesna edukacja i opieka:
kształtowanie kompetencji kluczowych dla powodzenia w życiu

pdficon smallprof. Anna I. Brzezińska, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Instytut Badań Edukacyjnych

pdficon smalldr Radosław Kaczan, Instytut Badań Edukacyjnych
dr Piotr Rycielski, Instytut Badań Edukacyjnych

pdficon small dr Magdalena Czub, Instytut Badań Edukacyjnych

pdficon small Izabela Kułakowska, Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu,
Ilona Żurawska, Przedszkole nr 42 w Poznaniu,
Jarosław Haładuda, Dyrektor „Szkoły Tytusa” w Zespole Szkół nr 2 w Poznaniu

pdficon small Kacper Woźniak, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

2. Kształcenie nauczycieli − inwestycja w przyszłość edukacji

pdficon small Kamila Hernik, Instytut Badań Edukacyjnych,
Karolina Malinowska, Instytut Badań Edukacyjnych

3. Maturzysta idzie na studia

pdficon small  prof. Zbigniew Marciniak, Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego

4. Edukacja i rynek pracy

pdficon small prof. Jarosław Górniak, Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego  

pdficon small  dr Łukasz Sienkiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Badań Edukacyjnych

pdficon small dr Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Instytut Badań Edukacyjnych

pdficon small Andrzej Martynuska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

pdficon small Roman Szmyt, Prezes Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy

pdficon small dr Irena Herbst, Prezes Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

pdficon small dr Grzegorz Baczewski, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

pdficon small Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

5. Samorządy wobec nierówności edukacyjnych

pdficon small prof. Roman Dolata, Instytut Badań Edukacyjnych

pdficon small Dorota Rybarska-Jarosz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

6. Edukacja i media

pdficon small Jarosław Lipszyc, Prezes Fundacji Nowoczesna Polska

pdficon small dr Marzena Żylińska, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu

pdficon small dr Magdalena Szpotowicz, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego,
Instytut Badań Edukacyjnych

 

Dzień 2 - 16 czerwca 2013

1. Matematyka dla każdego - jak uczymy matematyki?

pdficon small wstęp

pdficon small prof. Krzysztof Konarzewski, Instytut Badań Edukacyjnych,
Monika Czajkowska, Instytut Badań Edukacyjnych
Marcin Karpiński, Instytut Badań Edukacyjnych
Agnieszka Sułowska, Instytut Badań Edukacyjnych
 

2. Przedmioty przyrodnicze - laboratorium myślenia obywatelskiego

pdficon small Krzysztof Spalik,Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Edukacyjnych,
Marcin Chrzanowski , Instytut Badań Edukacyjnych,
Krzysztof Horodecki, Instytut Badań Edukacyjnych,
Joanna Lilpop , Instytut Badań Edukacyjnych,
Tomasz Nowacki, Instytut Badań Edukacyjnych

pdficon small Treść zadań

 

3. Jak nauczyć myślenia historycznego?

pdficon small Jacek Staniszewski, Instytut Badań Edukacyjnych

pdficon small dr Piotr Podemski, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej
Uniwersytetu Warszawskiego

4. Przyszły pracownik na lekcji języka polskiego

pdficon small  dr Łukasz Sienkiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Badań Edukacyjnych

pdficon small Magdalena Swat-Pawlicka, Społeczne Gimnazjum „Startowa” w Warszawie

pdficon small prof. Anna Janus-Sitarz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

5. Odroczona dorosłość: jak przygotować młodych ludzi do wejścia w dorosłe życie?

pdficon small prof. Anna I. Brzezińska, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Instytut Badań Edukacyjnych

pdficon small Katarzyna Trawińska-Konador, Instytut Badań Edukacyjnych

pdficon small dr Teresa Chirkowska-Smolak, Instytut Psychologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

pdficon small dr Aleksander Hauziński, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

pdficon small dr Konrad Piotrowski, Instytut Badań Edukacyjnych

6. Pozycja społeczna i prestiż zawodu nauczyciela

pdficon small dr Dominika Walczak, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Badań Edukacyjnych,
Andrzej Wichrowski, Instytut Badań Edukacyjnych

pdficon small prof. Henryk Domański, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Badań Edukacyjnych

loga

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego