facegoogleyoutube

 
program txt

W ciągu dwóch dni debat skoncentrujemy się m.in. na tematach takich jak: wczesna edukacja, dydaktyka przedmiotowa, relacje między edukacją a rynkiem pracy. Liczymy, że każdy uczestnik znajdzie w programie Kongresu coś dla siebie.

Program

sobota–niedziela, 15–16 czerwca 2013 r.

 

15 czerwca (sobota)

11.00-12.30 Rejestracja i obiad

12.30-14.00 Uroczyste otwarcie

Powitanie uczestników:

 • Marek Zając
  Moderator

Wystąpienia honorowych gości Kongresu:

 • Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej
 • Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

14.00-14.30 Sesja I – plenarna

Wystąpienie:

Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

14.30-15.15 Przerwa kawowa

15.15-18.00 Sesje tematyczne (6 sesji odbywających się równolegle)

1. Wczesna edukacja i opieka: kształtowanie kompetencji kluczowych dla powodzenia w życiu

Pomyślna adaptacja małego dziecka w kolejnych środowiskach życia i rozwoju jest ważnym wyzwaniem dla instytucji zajmujących się wczesną edukacją i opieką. Postaramy się wspólnie odpowiedzieć na pytanie, jak sprostać temu wyzwaniu, a zwłaszcza jak przygotować małe dzieci do efektywnego uczestniczenia w formalnej edukacji szkolnej.

Uczestniczą:

 • prof. Anna I. Brzezińska, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Badań Edukacyjnych
 • dr Radosław Kaczan, Instytut Badań Edukacyjnych
 • dr Piotr Rycielski, Instytut Badań Edukacyjnych
 • dr Magdalena Czub, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Izabela Kułakowska, Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu
 • Ilona Żurawska, Przedszkole nr 42 w Poznaniu
 • Jarosław Haładuda, Dyrektor „Szkoły Tytusa” w Zespole Szkół nr 2 w Poznaniu
 • Kacper Woźniak, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Prowadzą:

 • prof. Anna I. Brzezińska, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Badań Edukacyjnych
 • dr Magdalena Czub, Instytut Badań Edukacyjnych

2. Kształcenie nauczycieli − inwestycja w przyszłość edukacji

Co roku kierunki pedagogiczne kończy ponad 17 tysięcy absolwentów. Czy odpowiada to potrzebom edukacyjnego rynku? Studia kończą też tysiące absolwentów kierunków nauczycielskich − biologii, historii, filologii, matematyki, fizyki i innych. Czy są wystarczająco przygotowani do pracy z uczniami? Dobry system kształcenia nauczycieli jest warunkiem edukacyjnego sukcesu uczniów − warto dyskutować o tym, by był jak najlepszy.

Uczestniczą:

 • Kamila Hernik, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Karolina Malinowska, Instytut Badań Edukacyjnych
 • prof. Daria Lipińska-Nałęcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • prof. Jan Łaszczyk, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 • Katarzyna Warda, Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie

Prowadzi: Magdalena Krawczyk-Radwan, Instytut Badań Edukacyjnych

3. Maturzysta idzie na studia

Blisko 70 proc. wszystkich maturzystów trafia na uczelnie wyższe. Powszechny dostęp do studiów i otwarcie uczelni dla młodzieży z różnych środowisk jest niepodważalną wartością społeczną. Będziemy dyskutować o zasadach naboru na studia, które sprzyjać będą wysokiej jakości studiów oraz uwzględnią predyspozycje, talenty i zainteresowania młodzieży.

Uczestniczą:

 • prof. Marcin Kula, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej
 • Aleksandra Pezda, Gazeta Wyborcza
 • Joanna Zaremba, V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie
 • dr Marcin Smolik, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 • prof. Zbigniew Marciniak, Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego

Prowadzi: prof. Jolanta Choińska-Mika, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Edukacyjnych

4. Edukacja i rynek pracy

Celem tej sesji będzie analiza związków między poszczególnymi interesariuszami systemu edukacji − szkołami, uczelniami, pracodawcami, urzędami pracy, samorządami różnych szczebli, przedsiębiorstwami. Będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, jakie są możliwości, ale i ograniczenia współpracy między tymi podmiotami.

Uczestniczą:

 • prof. Jarosław Górniak, Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Łukasz Sienkiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Badań Edukacyjnych
 • dr Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Andrzej Martynuska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 • Roman Szmyt, Prezes Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy
 • dr Irena Herbst, Prezes Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 • dr Grzegorz Baczewski, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prowadzi: prof. Urszula Sztandar-Sztanderska, Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Edukacyjnych

5. Samorządy wobec nierówności edukacyjnych

Szkoły się różnią – wyrównywanie szans edukacyjnych dotyczy wszystkich etapów kształcenia. Dyskusja skoncentruje się wokół następujących pytań: Jaki jest stan międzyszkolnego zróżnicowania? Jak samorządy oraz władze centralne mogą osłabić wynikające z niego nierówności edukacyjne?

Uczestniczą:

 • prof. Roman Dolata, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Andrzej Jakubowski, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Mirosław Sielatycki, Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
 • Grażyna Jarmuż, Kierownik Działu Strategii Edukacyjnej Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Dorota Rybarska-Jarosz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 • Grzegorz Pochopień, Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • prof. Tomasz Szkudlarek, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego

Prowadzi: dr Przemysław Sadura, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

6. Edukacja i media

Możliwości poznawcze młodych ludzi oraz ich zaawansowanie w zakresie korzystania z mediów stale się zmieniają. Szkoła i media muszą to brać pod uwagę. Rozważymy następujące kwestie: Jak media wpływają na odbiorców (z perspektywy neurofizjologicznej oraz kulturoznawczej)? Jak je wykorzystywać w edukacji? Co powinny robić media, a co nauczyciele, by kształcić świadomego i mądrego odbiorcę?

Uczestniczą:

 • prof. Piotr Francuz, Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II
 • prof. Sławomir Jacek Żurek, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II
 • Jarosław Lipszyc, Prezes Fundacji Nowoczesna Polska
 • dr Marzena Żylińska, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu
 • dr Magdalena Szpotowicz, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Edukacyjnych

Prowadzi: prof. Witold Bobiński, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Badań Edukacyjnych

18.15-20.00 Kolacja

20.00-21.00 Koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy

 

16 czerwca (niedziela)

9.30-12.00 Sesje tematyczne (6 sesji odbywających się równolegle)

1. Matematyka dla każdego – jak uczymy matematyki?

Z badań Instytutu Badań Edukacyjnych oraz badań międzynarodowych wynika, że w Polsce ukształtowała się tradycja nauczania matematyki poprzez ćwiczenie algorytmów. Postaramy się wspólnie odpowiedzieć na następujące pytania: Jak przenieść punkt ciężkości na rozwijanie rozumowania? Co i jak należy zmienić?

Uczestniczą:

 • prof. Krzysztof Konarzewski, Instytut Badań Edukacyjnych
 • prof. Ewa Swoboda, Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Henryk Dąbrowski, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
 • Margaryta Orzechowska, Szkoła Podstawowa nr 92 w Warszawie
 • Monika Czajkowska, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Marcin Karpiński, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Agnieszka Sułowska, Instytut Badań Edukacyjnych

Prowadzi: prof. Zbigniew Marciniak, Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego

2. Przedmioty przyrodnicze − laboratorium myślenia obywatelskiego

Jakie wiadomości i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych ma uczeń, który przychodzi do szkoły ponadgimnazjalnej? Będziemy rozmawiać o tym, które z tych umiejętności są kluczowe dla dalszego uczenia się i funkcjonowania w życiu, a także świadomego uczestniczenia w życiu publicznym.

Uczestniczą:

 • dr Wawrzyniec Kofta, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława IV w Warszawie
 • dr Agnieszka Siporska, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Florian Plit, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Ewa Bartnik, Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wojciech Małecki, fizyk, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Prowadzą:

 • prof. Krzysztof Spalik, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Urszula Poziomek, Instytut Badań Edukacyjnych

3. Jak nauczyć myślenia historycznego?

Myślenie historyczne to procedury poznawcze pomocne w zrozumieniu również współczesnego świata. Chcemy przedstawić, na czym polega uniwersalizm tych kompetencji, pokazując ich użyteczność w dorosłym życiu.

Uczestniczą:

 • Jacek Staniszewski, Instytut Badań Edukacyjnych
 • dr Piotr Podemski, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Danuta Konieczka-Śliwińska, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Zielińska, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Piotr Wojtanek, Zespół Szkół Miejskich w Wałczu
 • Renata Matuszkiewicz, specjalista HR, ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Prowadzi: prof. Jolanta Choińska-Mika, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Edukacyjnych

4. Przyszły pracownik na lekcji języka polskiego

Pracodawcy w coraz większym stopniu zwracają uwagę na tzw. umiejętności miękkie swich pracowników. W jaki sposób je kształcić i wzmacniać? Celem sesji jest spotkanie pracodawców i nauczycieli języka polskiego. Właśnie podczas lekcji języka polskiego w szczególny sposób są ćwiczone niektóre umiejętności miękkie, np. zdolności komunikacyjne, interpretacja cudzego przekazu, zdolność wyrażania emocji itd. Podczas sesji zostaną wymienione opinie pracodawców i polonistów na temat kształtowania tych umiejętności.

Uczestniczą:

 • dr Łukasz Sienkiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Badań Edukacyjnych
 • prof. Jolanta Nocoń, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
 • Magdalena Swat-Pawlicka, Społeczne Gimnazjum „Startowa” w Warszawie
 • prof. Anna Janus-Sitarz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prowadzi: prof. Krzysztof Biedrzycki, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Badań Edukacyjnych

5. Odroczona dorosłość: jak przygotować młodych ludzi do wejścia w dorosłe życie?

Młodzi ludzie coraz później opuszczają domy rodzinne, zaczynają pracę i zakładają rodziny. Przeanalizujemy proces przechodzenia z okresu dorastania do dorosłości i zjawisko coraz późniejszego wchodzenia w dorosłość. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie o uwarunkowania tego procesu związane z wyborem ścieżki edukacyjnej i pierwszymi doświadczeniami zawodowymi.

Uczestniczą:

 • prof. Anna I. Brzezińska, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Katarzyna Trawińska-Konador, Instytut Badań Edukacyjnych
 • dr Teresa Chirkowska-Smolak, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Hauziński, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Konrad Piotrowski, Instytut Badań Edukacyjnych

Prowadzą:

 • dr Konrad Piotrowski, Instytut Badań Edukacyjnych
 • dr Julita Wojciechowska, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6. Pozycja społeczna i prestiż zawodu nauczyciela

Będziemy starali się odpowiedzieć na następujące pytania: Kim jest polski nauczyciel? Czy polscy nauczyciele cieszą się dużym prestiżem? Dlaczego prestiż jest użyteczny? Jak wzmacniać prestiż nauczyciela?

Uczestniczą:

 • dr Dominika Walczak, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Andrzej Wichrowski, Instytut Badań Edukacyjnych
 • prof. Henryk Domański, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademia Nauk, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Alicja Pacewicz, Wiceprezes Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Dorota Obidniak, Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • Hanna Pionk, Zastępca Burmistrza Gminy Kartuzy
 • Marek Pleśniar, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
 • prof. Stanisław Dylak, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prowadzi: dr hab. Marta Zahorska-Bugaj, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-13.30 Sesja II – plenarna – podsumowanie

13.30-15.00 Obiad


 

pdficon small Program do pobranialoga

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego