facegoogleyoutube

Aktualności
: Witamy na stronie 2 Kongresu Polskiej Edukacji
: Fakty i badania podstawą do decyzji – zakończył się 2 Kongres Polskiej Edukacji
: W zakładce prezentacje są już do pobrania wszystkie prezentacje z sesji tematycznych
 
program txt

W czasie debat skoncentrowaliśmy się m.in. na tematach takich jak: wczesna edukacja, dydaktyka przedmiotowa, relacje między edukacją a rynkiem pracy. Liczymy, że każdy uczestnik znalazł w programie coś dla siebie.

 
prelegenci txt

Inspiracją do rozmów były wystąpienia prelegentów reprezentujących ośrodki akademickie, władze centralne i samorządowe, organizacje pracodawców,
szkoły i komisje egzaminacyjne.

 
galerie txt

Wystąpienia, dyskusje, prezentacje, spotkania, rozmowy w kuluarach - przedstawimy fotograficzną relację z przebiegu 2 Kongresu Polskiej Edukacji.

W galerii znajdą Państwo również materiały filmowe.

 

 
prezentacje txt

Wystąpienia, dyskusje, prezentacje, spotkania, plakaty - przedstawimy materiały z Kongresu Polskiej Edukacji

 
archiwum txt

Zapraszamy do odwiedzenia strony pierwszego Kongresu Polskiej Edukacji. Na stronie m.in. obszerne relacje z dyskusji, prezentacje, galerie zdjęć i materiały filmowe.

Fakty i badania podstawą do decyzji – zakończył się 2. Kongres Polskiej Edukacji

Na tegorocznym kongresie rozmawialiśmy wyłącznie o faktach, wynikach badań naukowych, bo tylko one mogą stać się punktem wyjścia do dalszej dyskusji. Dzięki nim chcemy przezwyciężyć tendencję do wyrywkowego, pobieżnego omawiania tematów edukacyjnych, które może prowadzić do nieporozumień - mówił na zakończenie 2. Kongresu Polskiej Edukacji prof. Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

W dwudniowym spotkaniu nauczycieli i dydaktyków z całej Polski, które odbyło się w Warszawie 15 i 16 czerwca 2013 r., wzięło udział ponad 1300 osób. Oprócz sesji plenarnych w ramach kongresu zorganizowano 12 sesji tematycznych poświęconym różnych aspektom edukacji: od wychowania przedszkolnego, po edukacje zawodową i wyższą.

inf prasowal

Jednym z głównych problemów, które poruszano na kongresie, była kwestia odroczonej dorosłości. –  Dziś coraz więcej młodych ludzi w wieku od 18. do 24. roku życia nie dysponuje kompetencjami i kwalifikacjami, które pozwoliły by im przejąć odpowiedzialność za własne życie. Nauczyciele, pracodawcy często skarżą się, że ci młodzi nic nie potrafią – mówiła w trakcie sesji podsumowującej kongres prof. Anna I. Brzezińska z IBE. To zjawisko obserwowane jest na całym świecie. - Może ta odroczona dorosłość ma jednak sens? Może ci młodzi potrzebują teraz więcej czasu, żeby się rozeznać w różnych możliwościach? Musimy ich tylko wyposażyć w kompetencje, które się im przydadzą w życiu: zaufanie do innych, zdolność twórczego myślenia, ciekawość świata, umiejętność współdziałania w grupie – zaznaczała prof. Brzezińska.

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych odniósł się do kwestii nowych technologii i wykorzystania ich w szkole. – Rolę nowych technologii w edukacji trzeba sprowadzić do właściwego wymiaru, bo one nie działają bez mózgu, umysłu użytkownika. Szkoła powinna uczyć przede wszystkim krytycyzmu co do informacji zdobywanych za ich pomocą – powiedział.

Spotkanie zakończyło wystąpienie wiceminister edukacji Joanny Berdzik. - Wysłuchaliśmy tutaj bardzo ciekawych wykładów, przeprowadziliśmy interesujące dyskusje - podkreślała. - Teraz musimy przenieść te dyskusje na fora naszych szkół i uczelni. Będę chciała, żeby dostarczając odpowiednich materiałów, IBE animowało te dyskusje, bo tylko one są w stanie zmienić polską edukację.


loga

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego